top of page
Teamcoach Maarten Stuker

Het functioneren van teams is ingewikkeld. Heb je het gevoel dat je team niet echt samenwerkt of dat er niet uitkomt wat er in zit of wat je zou willen? Dan is het belangrijk dat zaken uitgesproken gaan worden binnen het team. Maar zonder externe hulp lukt dat dan niet meer goed. Ik werk op verschillende aspecten met groepen of teams:

  • Themadag: er ligt een bepaald inhoudelijk doel of vraagstelling, bijv. het ontwikkelen van een nieuwe visie (visievorming) of strategie, vaak met een managementteam. Het kan ook gaan om het oplossen van een (ingewikkeld) inhoudelijk beleidsvraagstuk of een vraagstuk waarbij lastige belangentegenstellingen een rol spelen binnen een team of een commissie.

 

  • Teamontwikkeling, teambuilding: in teams of groepen worden vaak veel zaken niet uitgesproken. Die komen in de onderstroom terecht. Mensen voel zich niet erkend. Zij zijn het bijvoorbeeld niet eens met een besluit en voelen zich niet gehoord in hun mening. Vanuit die frustratie ontstaat sabotage gedrag (roddel, bondjes, smoesjes, vertragen etc.). Wat ik doe, is met het team aan het werk om die onderstroom boven water te krijgen. Pas wanneer zaken zijn uitgesproken en alle meningen worden gehoord, gaat het in het team weer stromen en gaan teamleden er samen weer voor.

 

  • Een (bestuurs)team begeleiden bij visievorming in het kader van samenwerking of fusie tussen organisaties.

 

  • Groepen/teams helpen bij het vormgeven van meer zelfsturing of in samenwerking

 

  • Leiden van intervisiegroepen. Op dit moment zijn dat intervisiegroepen van bestuurders in de zorg. Maar een andersoortige groep (managers of nog andere professionals) kan ook. In de intervisie brengt een van de deelnemers een probleemstelling (casus) in. Die bespreken we met elkaar, waarbij het functioneren van de inbrenger in die casus voorop staat en meer nog de relatie met de persoon van de inbrenger. Wat maakt dat hij/zij tegen dit vraagstuk aanloopt, wat maakt het probleem voor die persoon tot een probleem? Ik bevorder als begeleider een goede structuur en voldoende persoonlijke diepgang.

 

Wat is de werkwijze?
 

De start is een gesprek met de opdrachtgever, doorgaans de leidinggevende van het team om de probleemstelling scherp te krijgen. Ook bepalen we het te realiseren doel. Vervolgens stel ik een concept programma op. Als we daarover eens zijn, kunnen we met het team aan het werk in een teamsessie.

 

Soms is een tussenfase van enkele gesprekken met individuele teamleden nodig. Maar het liefst heb ik alles in een keer in de groep. Want daarin moet de verandering plaatsvinden en moeten bestaande patronen, die niet effectief zijn, doorbroken worden.

Referentie:
Omdat Maarten ook bestuurder is en de dilemma’s voor hem herkenbaar zijn, heeft dat voor ons echt een meerwaarde. Verder weet hij te prikkelen waar een ander bijvoorbeeld op zou houden. Daarin laat zich ook zijn opleiding en ervaring als personal coach zien.’

Connie Slob, directeur stichting Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord

Werken met groepen of teams

bottom of page