top of page

Ken je dat, dat alles wat je probeert niet of maar matig helpt? In complexe situaties, bijv. waar belangentegenstellingen, oud zeer of andere onderliggende aspecten een rol spelen, is het veelal nodig even een stapje terug te doen en naar de kern te gaan.

 

Mijn rol is om door middel van mijn werkwijze en met diverse methoden en technieken openingen te creëren. Ik richt me sterk op het op tafel krijgen van onderliggende belangen en motieven. Dat vereist allereerst het creëren van een sfeer van vertrouwen, rust en acceptatie. Dat is dan ook waar ik mee begin.

 

Van daaruit kunnen (mogelijke) belemmeringen in een vroeg stadium worden opgespoord en opgelost. Van daaruit ook gaan we patronen doorbreken en persoonlijk leiderschap stimuleren. En vanzelfsprekend zijn ontspanning, relativering door breder te kijken en humor cruciaal.

 

Verder gaat het altijd om maatwerk. Het is dus bijvoorbeeld nooit “een begeleidingstraject”, maar het specifieke traject dat wij samen afspreken en past bij jouw vraag, bij jouw organisatie, bij het doel dat jij voor ogen hebt, binnen jouw tijdschema en ook bij jou als bestuurder/opdrachtgever. Die afstemming en doorvragen totdat wij het samen helder hebben, is een van de meest cruciale onderdelen van de opdracht.

Vervolgens is het afgesproken doel ook de meetlat, waartegen we de vorderingen voortdurend afwegen. Hoe concreter we dat doel bepalen, hoe scherper de opdracht en hoe effectiever het resultaat wordt bereikt. Ik verbind me aan dat doel en laat het pas los als het is bereikt. Jouw doel wordt ook mijn doel en samen gaan we het realiseren, ieder vanuit eigen rol.

 

Mijn ervaring als bestuurder en  toezichthouder maakt dat ik de positie, rol en problematiek van de opdrachtgever begrijp en snel aanvoel wat wel of niet verstandig of mogelijk is. En mijn ervaring als coach helpt bij de verdieping. 

Werkwijze

bottom of page