top of page

Wat helpt mensen en organisaties nu het meest vooruit? Ik geloof er sterk in dat individuen, organisaties en de wereld beter af zijn als iedereen zijn of haar (unieke) talenten en kwaliteiten ten volle kan ontwikkelen en gebruiken. Mensen die vanuit hun uniekheid met zelfvertrouwen in de wereld staan, zijn gelukkiger en creëren geluk en harmonie in hun omgeving.  Daar wil ik aan werken. Zowel naar anderen als bij mezelf, die twee hangen 1 op 1 samen. Om mijn eigen kwaliteiten en interesses op een nieuwe manier te laten werken en beter te kunnen inzetten,  ben ik mij volledig gaan richten op mijn eigen bureau voor organisatie advies, coaching en interim-management.

In beweging zetten van groepen en individuen is voor mij de kern. Dat start altijd met verdiepen in wat een ander beweegt. Vandaar dat mijn motto is: “begin met een vraag in plaats van een conclusie”.  Zo komen onderstromen naar boven, worden belangentegenstellingen overbrugd en ontstaat beweging. Organisaties bestaan uit groepen/teams en individuen en die help ik aldus effectiever te functioneren. Ik richt me vooral op de zorg en met daarbinnen een accent op de eerste lijn/huisartsenzorg.

Na mijn economiestudie en enkele functies op het financiële vlak (ministerie van financiën, ziekenhuis) ben ik de afgelopen ca. 20 jaar werkzaam geweest als directeur, bestuurder in de tweede lijn (ziekenhuis) en vervolgens de eerste lijn (grote huisartsenorganisatie). Als bestuurder van de Centrale Huisartsendienst Drenthe (organisatie huisartsenzorg in Drenthe in avond, nacht en weekend) heb ik de eerste lijn en de huisartsenzorg goed leren kennen, zowel regionaal als landelijk. Daarnaast ben ik toezichthouder in enkele Raden van Toezicht. Tenslotte heb ik naast mijn baan als bestuurder sinds 2005 een eigen praktijk voor personal coaching. Ik heb daartoe verschillende opleidingen en trainingen gevolgd.

 

De combinatie van al die (voorgaande) functies vind ik uitermate waardevol.  Effectief besturen en leiderschap vragen om coaching en zelfreflectie. Vanuit die combinatie van (voorgaande) functies kan ik anderen effectief helpen en mijn eigen talenten zo goed mogelijk inzetten. Dat kan adviserend/coachend zijn of zelf aan het stuur als interim bestuurder. Dat daagt mij vervolgens weer uit tot verdere persoonlijke ontwikkeling. En dat is mijn missie: “mezelf te ontwikkelen en van daaruit anderen te helpen met hun ontwikkeling”. Die anderen kunnen zowel personen als organisaties zijn.

Wie ben ik

bottom of page